Menu
BE / Nederlands
Contact

Lastdragende thermische isolatie onder funderingsplaten

De lastdragende thermische isolatie onder funderingsplaten is een voordeel met betrekking tot de energiebesparing en met name ter voorkoming van koudebruggen. In deze toepassing worden de belastingen van het gebouw via de thermische isolatie op de bodem overgedragen. Het beslissende criterium bij de keuze van de kwaliteit van de thermische belasting is dan ook de bestaande drukbelasting.

 Het principe voor een goed geïsoleerd gebouw is, behalve de kwaliteit en voldoende dikte van de thermische isolatie, het vermijden van koudebruggen. Om dit te garanderen, moet een volledige isolatielaag aanwezig zijn. De tot nu toe gebruikelijke werkwijze bij het isoleren van vloerplaten volstaat niet meer om aan deze isolatienorm te kunnen voldoen, of wordt in elk geval te tijdrovend en dus onrendabel, omdat nu veel nauwkeuriger moet worden gewerkt.

Vooral in het frontgedeelte van vloerplaten zijn in de isolatie altijd weer tekortkomingen te vinden die tot koudebruggen leiden. Deze koudebruggen zijn niet meer te verenigen met de nieuwste isolatienormen en leiden tegenwoordig onvermijdelijk tot problemen. Complexe en dure nabewerkingen zijn het gevolg. Om aan deze strengere eisen tegemoet te komen en toch nog rendabel te kunnen werken, is het absoluut noodzakelijk om, net zoals in andere onderdelen van de bouw, gebruik te maken van prefab systemen die deze koudebruggen systematisch uitsluiten.

Het perimeterisolatiesysteem JACKODUR Atlas van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS) verenigt alle eigenschappen die van een dergelijk systeem mogen worden verwacht! Hier leest u meer over JACKODUR Atlas.

  • Beeld 1 / 1: 01-004-JACKODUR-foundation slab