Menu
BE / Nederlands
Contact

Energie-efficiëntie

Dankzij hun warmte-isolerende eigenschappen ...

… leveren producten van JACKON een bijdrage aan energie-efficiënt en duurzaam bouwen. Duurzaamheid en productverantwoordelijkheid spelen voor ons als fabrikant een centrale rol.

In de productontwikkeling beoordelen wij vroegtijdig of en in welke mate de winning van grondstoffen, het productieproces, de praktische toepassing en de hele levenscyclus van onze producten het milieu beïnvloeden. Daarvoor controleren wij enerzijds de materiaalsamenstelling van onze producten op onbedenkelijkheid – en verbeteren deze zo nodig – terwijl wij anderzijds de voorkeur geven aan leveranciers en zakenpartners  die zich actief wijden aan de milieubescherming.