Menu
BE / Nederlands
Contact

Klimaat & Natuur

Ter bescherming van het milieu ...

... vermijden wij afval en de uitstoot van broeikasgassen, gaan consequent verantwoord om met ressources en energieën, verminderen gevaarlijke stoffen of zorgen voor een veilig gebruik daarvan. Onze afdeling voor onderzoek en ontwikkeling werkt voortdurend aan milieuvriendelijke producten met gebruikmaking van blaasmiddelen die een gering of geen broeikaspotentieel hebben (global warming potential, GWP).

U wenst meer informatie? Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar ons downloadcenter:

  • Over de invloeden in de verwerkingsfase in de veiligheidsinformatiebladen bij onze producten.
  • Over de invloeden in de gebruiksfase milieuproductverklaringen (EPD) en de emissiemetingen van vluchtige organische verbindingen (VOC). 
  • Voor de gebruiksfase is in de milieuproductverklaringen geen rekening gehouden met de besparing van brandstoffen (stookolie, gas enz.) bij onze klanten, die voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zorgt. De besparing van hulpbronnen in het gebruik overschrijdt het verbruik van hulpbronnen bij de productie ruimschoots (minstens met de factor 20).
  • Over de invloeden in de verwijderingsfase in de veiligheidsinformatiebladen en de milieuproductverklaringen.