Menu
BE / Nederlands
Contact

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid hebben de hoogste prioriteit

Van essentieel belang voor het succes van ons bedrijf is dat onze medewerkers hand in hand werken. Alleen als iedereen op zijn eigen werkplaats het beste van zichzelf geeft, als alle regels worden nageleefd en een gezamenlijk doel wordt nagestreefd, kunnen medewerkers en leidinggevenden succesvol en gemotiveerd werken. Alle medewerkers zijn verplicht om mogelijke gevarenbronnen te identificeren en door hun gedrag ervoor te zorgen dat bedrijfsongevallen en letsels worden vermeden.